Pochod Republiky Československé
Pochodnický spolek

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost.


Propozice:
Ocenění:
Registrace:
Platby příspěvků:
Leták:
Mapy:
Fotogalerie:

Pochodnický spolek
Malý Noe

Nad pochodem republiky Československé převzal záštitu hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D.